Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Drodzy Rodzice !!!


Rada Rodziców zdecydowała, że wpłaty na fundusz Rady Rodziców należy dokonywać bezpośrednio do wychowawców grup lub na konto bankowe
87 1050 1924 1000 0090 9197 6564

w terminie do 12- go dnia każdego miesiąca.


Wpłat można dokonywać miesięcznie, kwartalnie bądź jednorazowo.
Przypominamy również, że wysokość składki tj. 20 zł od dziecka na miesiąc została ustalona przez rodziców na zebraniu ogólnym.
Rada Rodziców
Komunikat 2015-10-04, 15:26 | autor: Karolina Gasik
Przedszkolowo.pl logo