Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Konkurs plastyczny BARWY JESIENI

Konkurs plastyczny pt.„Barwy Jesieni”

Cele konkursu:
• Promowanie działalności plastycznej, która ma ogromny wpływ na rozwój dziecka,
• Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,
• Rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej.
Termin konkursu: 5-16 Październik 2015 r.
Zasady uczestnictwa:
1. Do konkursu zapraszam wszystkie dzieci przedszkolne.
2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w dowolnej technice plastycznej z pomocą Rodzica. Prace powinny być wykonane w domu i dostarczone do Przedszkola.
3. Wymiary prac powinny mieć format minimum A4 , największy A3. Prace mogą być płaskie jak i przestrzenne.
4. Do prac należy dołączyć dane personalne autora : imię, nazwisko uczestnika, grupa oraz imię i nazwisko wychowawcy.
5. Termin składania prac upływa 16 Października 2015 r.
6. Ukończone prace składamy do Barbary Michalskiej do grupy II C .
7. Prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego wykorzystania jako materiału wystawowego.

Ocena:

Laureaci najlepszych prac wybrani przez Jury konkursowe zostaną nagrodzeni
(I grupa dzieci przedszkolne z grupy 3-4 latków , oraz II grupa z 5-6 latków.)
Z poważaniem organizator konkursu Barbara Michalska
Komunikat 2015-10-07, 13:11 | autor: Karolina Gasik
Przedszkolowo.pl logo